Ngày đăng: 10/12/2019 Số lượt xem: 118

Hồ sơ đăng ký bổ nhiệm GS, PGS năm 2019 tại VAAS.

Hồ sơ PGS.TS Đào Thế Anh; Hồ sơ GS.TS Phạm Xuân Hội; Hồ sơ PGS.TS Trần Minh Tiến và Quyết định công nhận đat tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019

Chi tiết

Tin mới nhất