Ngày đăng: 12/12/2019 Số lượt xem: 109

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Bùi Xuân Thắng

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Bùi Xuân Thắng, Công tác tại Viện Bảo vệ Thực vật.

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tính kháng thuốc của quần thể rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal.) hại lúa ở một số vùng trồng lúa tại Việt Nam;

Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật;  Mã số: 9620112;

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày  23  tháng  12 năm 2019 (Thứ hai);

Địa điểm: Phòng họp 211, Nhà điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự!

Tin mới nhất