Ngày đăng: 31/12/2019 Số lượt xem: 280

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Vũ Xuân Dương

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Xuân Dương - Công tác tại Trường Đại học Hùng Vương

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu xác định tên khoa học, quy trình nhân giống in vitro và hoạt tính sinh học của tinh dầu cây gừng bản địa ở Bắc Kạn (Gừng đá)";

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học;  Mã số: 9420201;

Thời gian:  8  giờ  30 phút, ngày  14  tháng  01  năm 2020 (Thứ ba );

Địa điểm: Hội trường 211, Nhà Điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất