Ngày đăng: 20/01/2020 Số lượt xem: 287

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Mai Nguyệt Lan

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Mai Nguyệt Lan - Công tác tại Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long, thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Tên đề tài: "Đánh giá hiệu lực trực tiếp và tồn dư của phân bón vô cơ đa lượng đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng lúa cao sản tại Đồng bằng sông Cửu Long";

Chuyên ngành: Khoa học cây trồng;  Mã số: 9620110;

Thời gian:  8  giờ  30  phút, ngày  10 tháng 02 năm 2020 (Thứ hai);

Địa điểm: Hội trường B, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long .

                (Xã Tân Thạch, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ).

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất