Ngày đăng: 17/02/2020 Số lượt xem: 298

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Trần Thị Bình Nguyên

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Bình Nguyên, công tác tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tên đề tài luận án: Đánh giá nguồn gen và phân tích chỉ thị phân tử liên quan tính trạng năng suất trứng ở giống gà Liên Minh”;

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học;  Mã số: 9420201;

Thời gian:  8  giờ  30 phút, ngày 03  tháng  3  năm 2020 (Thứ ba);

Địa điểm: Hội trường 211, Nhà Điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất