Ngày đăng: 05/03/2020 Số lượt xem: 214

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Trương Ánh Phương

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trương Ánh Phương - Công tác tại Trường Đại học An Giang, sinh hoạt chuyên môn tại Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long.

Tên đề tài: "Ứng dụng chỉ thị phân tử để nghiên cứu cải thiện tỉ lệ bạc bụng trên các giống lúa cao sản (Oryza sativa L.)”.

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học;            Mã số: 9420201.

      Thời gian: 8 giờ 30 phút,  ngày 19 tháng 3 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường B, Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long .

                (Xã Tân Thạch, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ).

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất