Ngày đăng: 31/03/2020 Số lượt xem: 175

Thông báo hoãn bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Trịnh Thị Kim Mỹ

Như tin đã đăng ngày 17/3/2020 về việc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trịnh Thị Kim Mỹ, khóa năm 2015; công tác tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc.

Tên đề tài: Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật để phát triển hai dòng chè CNS-1.41 và CNS-8.31 tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

 

Chuyên ngànnh: Khoa học cây trồng; Mã số: 9620110

 

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 4 năm 2020 (thứ tư)

 

Địa điểm: Hội trường tầng 2, nhà Điều hành Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam  (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

 

Thực hiện Công văn số 238/KHNN-TCHC ngày 31/3/2020 về việc thực hiện biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo tạm hoãn tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trịnh Thị Kim Mỹ.

 

Lịch tổ chức Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Trịnh Thị Kim Mỹ sẽ được thông báo sau khi có Chỉ thị chính thức của Chính phủ về việc hết cách ly xã hội.

Trân trọng thông báo!

Tin mới nhất