Ngày đăng: 29/04/2020 Số lượt xem: 209

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Trịnh Thị Kim Mỹ

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trịnh Thị Kim Mỹ - Công tác tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc.

Tên đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật để phát triển hai dòng chè CNS-1.41 và CNS-8.31 tại các tỉnh miền núi phía Bắc”.

Chuyên ngành: Khoa học cây trồng;             Mã số: 9620110.

      Thời gian: 8 giờ 30 phút,  ngày 11 tháng 5 năm 2020 (thứ hai).

Địa điểm: Hội trường Tầng 211, nhà Điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất