Ngày đăng: 28/05/2020 Số lượt xem: 124

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Hoàng Tuyển Phương

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Tuyển Phương, công tác tại Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông.

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu kỹ thuật che phủ rơm rạ trong trồng lạc tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam”;        

Chuyên ngành: Khoa học cây trồng;  Mã số: 9620110;

           Thời gian:  8  giờ  30 phút, ngày 09  tháng  6  năm 2020 (Thứ ba);

           Địa điểm: Hội trường 211, Nhà Điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

           Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất