Ngày đăng: 01/06/2020 Số lượt xem: 216

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Trần Văn Huy

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Văn Huy, công tác tại Viện Bảo vệ thực vật

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu loài nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng trong phòng chống ve sầu hại cà phê vùng Tây Nguyên”;         

Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật;  Mã số: 9620112;

Thời gian:  8  giờ  30 phút, ngày 12  tháng  6  năm 2020 (Thứ sáu);

Địa điểm: Hội trường 211, Nhà Điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất