Ngày đăng: 02/06/2020 Số lượt xem: 299

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Hoàng Văn Thảnh

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Văn Thảnh, công tác tại Trường Đại học Tây Bắc

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu nấm Colletotrichum spp. gây bệnh thán thư trên cây cà phê chè và biện pháp quản lý bệnh tại tỉnh Sơn La;

Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật;  Mã số: 9620112;

Thời gian:  8  giờ  30 phút, ngày 22  tháng  6  năm 2020 (Thứ hai);

Địa điểm: Hội trường 211, Nhà Điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội)

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất