Ngày đăng: 08/07/2020 Số lượt xem: 99

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Trường

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Trường, công tác tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật phát triển cây cao su ở các tỉnh miền núi phía Bắc”;

Chuyên ngành: Khoa học cây trồng; Mã số: 9620110;

Thời gian:  8 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 7 năm 2020 (Thứ hai);

Địa điểm: Hội trường 306, Nhà Điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất