Ngày đăng: 08/07/2020 Số lượt xem: 201

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Nguyện

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Nguyện, công tác tại Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tạo chế phẩm aminoethoxyvinylglycine từ Streptomyces spp. có khả năng ức chế sinh tổng hợp ethylene để trì hoãn quá trình chín quả giai đoạn cận và sau thu hoạch;

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học; Mã số: 9420201;

Thời gian:  8 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 7 năm 2020 (Thứ năm);

Địa điểm: Hội trường 306, Nhà Điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất