Ngày đăng: 07/08/2020 Số lượt xem: 63

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Hà Minh Loan

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hà Minh Loan, công tác tại Trung tâm Tài nguyên thực vật.

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu đa dạng nguồn gen bí đỏ địa phương (Cucurbita spp.) phục vụ công tác chọn tạo giống”;

 

Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây trồng;  Mã số: 9620111;

Thời gian:  8  giờ  30 phút, ngày  26  tháng  8  năm 2020 (Thứ tư);

Địa điểm: Hội trường, Nhà Điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất