Ngày đăng: 07/08/2020 Số lượt xem: 63

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Đoàn Thị Bích Thảo

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đoàn Thị Bích Thảo, công tác tại Viện Nghiên cứu ngô, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu biểu hiện gen mã hóa nhân tố phiên mã ZmDREB2A nhằm tăng cường tính chịu hạn ở một số dòng ngô Việt Nam”;

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học;  Mã số: 9420201;

Thời gian:  8  giờ  30 phút, ngày  27  tháng 8  năm 2020 (Thứ năm );

Địa điểm: Hội trường, Nhà Điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất