Ngày đăng: 20/08/2020 Số lượt xem: 252

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Mạnh

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Mạnh, công tác tại Viện Di truyền Nông nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu cải tiến các giống đậu tương DT2008, DT96 và ĐT26 bằng phương pháp xử lý đột biến tia gamma nguồn Co60”;  

Chuyên ngành: Di truyền và CGCT;  Mã số: 9620111;

Thời gian:  8  giờ  30 phút, ngày  16  tháng  9  năm 2020 (Thứ tư );

Địa điểm: Hội trường, Nhà Điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất