Ngày đăng: 26/08/2020 Số lượt xem: 68

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Kiên

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Kiên, công tác tại Viện Di truyền thực vật

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu vai trò của các yếu tố phiên mã NAC đáp ứng với điều kiện hạn ở cây họ đậu”;

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học;  Mã số: 9420201;

Thời gian:  8  giờ  30 phút, ngày 18  tháng 9   năm 2020 (Thứ sáu);

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Nhà Điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất