Ngày đăng: 10/09/2020 Số lượt xem: 257

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Lê Thị Thu Trang

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Thu Trang, công tác tại Trung tâm Tài nguyên Thực vật

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen mướp (Luffa aegyptiaca Mill.) ở miền Bắc Việt Nam phục vụ công tác chọn tạo giống”;

Chuyên ngành: Di truyền và CGCT;  Mã số: 9620111;

Thời gian:  8  giờ  30 phút, ngày  28   tháng  9  năm 2020 (Thứ hai );

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Nhà Điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất