Ngày đăng: 14/10/2020 Số lượt xem: 178

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Mai

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Mai, công tác tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc - Lâm Đồng

Tên đề tài luận án:“Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất chè búp tươi theo tiêu chuẩn VietGAP tại Lâm Đồng”;

Chuyên ngành: Khoa học cây trồng; Mã số: 9620110;

Thời gian:  8 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 10 năm 2020 (Thứ tư);

Địa điểm: Hội trường Nhà Điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất