Ngày đăng: 29/12/2020 Số lượt xem: 142

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Huy

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Huy, công tác tại Bộ Tài nguyên Môi trường

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tính chất đất mặn trồng lúa một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất hướng sử dụng hợp lý

Chuyên ngành: Khoa học đất; Mã số: 9620103;

Thời gian:  8 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 01 năm 2021 (Thứ ba);

Địa điểm: Hội trường Nhà Điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Hân hạnh được đón tiếp!

 

Tin mới nhất