Ngày đăng: 04/01/2021 Số lượt xem: 153

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Hải

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Hải, công tác tại Trung tâm Tài nguyên Thực vật

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất và chất lượng một số giống bưởi đỏ tại Hà Nội.

Chuyên ngành: Khoa học cây trồng;     Mã số: 9620110;

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 01 năm 2021 (Thứ hai );

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Nhà Điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất