Ngày đăng: 07/01/2021 Số lượt xem: 164

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Lan

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Lan, công tác tại Viện Di truyền Nông nghiệp.

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu xây dựng mã vạch ADN của một số nguồn gen cây trồng có giá trị kinh tế nhằm phục vụ công tác bảo tồn và chọn tạo giống”;

Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây trồng;  Mã số: 9620111;

Thời gian:  8  giờ  30 phút, ngày 21  tháng 01 năm 2021 (Thứ năm);

Địa điểm: Hội trường, Nhà Điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất