Ngày đăng: 07/01/2021 Số lượt xem: 184

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thành Hiếu

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thành Hiếu, công tác tại Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu đặc điểm sinh học, điều kiện phát sinh phát triển và một số biện pháp quản lý bệnh đốm nâu (Neoscytalidium dimidiatum) gây hại thanh long”.

Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật;  Mã số: 9620112;

Thời gian:  8  giờ  30  phút, ngày 22 tháng 01 năm 2021 (Thứ sáu);

Địa điểm: Hội trường tầng 3 Nhà Điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất