Ngày đăng: 12/01/2021 Số lượt xem: 172

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Hoàng Thị Loan

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Thị Loan, công tác tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu ứng dụng đột biến thực nghiệm và chỉ thị phân tử để cải tiến giống lúa ST19 và Q2”;

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học;  Mã số: 9420201;

Thời gian:  8  giờ  30 phút, ngày 01 tháng  02  năm 2021 (Thứ hai );

Địa điểm: Hội trường, Nhà Điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội)

Hân hạnh được đơn tiếp!

Tin mới nhất