Ngày đăng: 15/01/2021 Số lượt xem: 186

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Hà Tấn Thụ

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hà Tấn Thụ, công tác tại Cục Bảo vệ thực vật

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai phù hợp cho chuyển đổi cơ cấu cây trồng vùng Đông Bắc”;

Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây trồng; Mã số: 9620111;

Thời gian:  8  giờ  30 phút, ngày  05  tháng  02  năm 2021 (Thứ sáu );

Địa điểm: Hội trường, Nhà Điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất