Ngày đăng: 09/03/2021 Số lượt xem: 179

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Võ Thị Dung

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Võ Thị Dung, công tác tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu bệnh đốm nâu (Alternaria sp.) gây hại trên cây chanh leo và biện pháp quản lý bệnh tại tỉnh Nghệ An”;

Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật; Mã số: 9620112;

Thời gian:  8  giờ  30 phút, ngày  22  tháng 3  năm 2021 (Thứ hai);

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Nhà Điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất