Ngày đăng: 09/03/2021 Số lượt xem: 220

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Cao Thị Làn

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam (IAS) thông báo tổ chức hội đồng đánh giá Luận án tiến sỹ cấp Viện cho NCS Cao Thị Làn, công tác tại Trường Đại học Đà Lạt. Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 02 năm 2021 (Thứ sáu ); Địa điểm: Hội trường, Nhà Điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội). Hân hạnh được đón tiếp!

Tên đề tài luận án: “Ảnh hưởng của giá thể và dinh dưỡng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng dâu tây (Fragaria x annanassa) trồng trong điều kiện nhà màng tại Đà Lạt ”;

Chuyên ngành: Khoa học cây trồng ; Mã số: 9620110;

Thời gian:  8  giờ  30 phút, ngày 22  tháng 3  năm 2021 (Thứ hai);

Địa điểm: Phòng 107 - Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam (Số 121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.ĐaKao, Q.1, TPHCM. ĐT: (028) 38.235.204; Email: iasvn@vnn.vn.

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất