Ngày đăng: 05/05/2021 Số lượt xem: 204

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Chu Thúc Đạt

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Chu Thúc Đạt, công tác tại Vụ Phát triển Khoa học và Công nghệ Địa phương - Bộ Khoa học và Công nghệ

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng bưởi Da xanh tại Thái Nguyên”;

Chuyên ngành: Khoa học cây trồng; Mã số: 9620110;

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 5 năm 2021 (Thứ sáu);

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Nhà Điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội.

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất