Ngày đăng: 04/09/2021 Số lượt xem: 101

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Mai Văn Quân

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Mai Văn Quân, công tác tại Viện Bảo vệ Thực vật

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu nấm Botrytis cinerea gây bệnh thối xám trên một số cây trồng tại miền Bắc Việt Nam;

Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật;  Mã số: 9620112

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 9 năm 2021 (Thứ hai);

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Nhà Điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội.

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất