Công khai luận án

TT Nội dung luận án Mã số Chi tiết Ngày đăng
1
Tên luận án Nghiên cứu nâng cao năng suất, chất lượng một số dòng lúa kháng bệnh bạc lá bằng phương pháp đột biến và chỉ thị phân tử
Tác giả Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng
Người hướng dẫn GS.TS. Lê Huy Hàm
Chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng
9620111 16/03/2020
2
Tên luận án Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật để phát triển hai dòng chè CNS – 1.41 và CNS – 8.31 tại các tỉnh miền núi phía Bắc
Tác giả Nghiên cứu sinh Trịnh Thị Kim Mỹ
Người hướng dẫn 1. TS. Nguyễn Hữu La; 2. TS. Lê Văn Đức
Chuyên ngành Khoa học cây trồng
9620110 28/02/2020
3
Tên luận án Đánh giá nguồn gen và phân tích chỉ thị phân tử liên quan tính trạng năng suất trứng ở giống gà Liên Minh
Tác giả Nghiên cứu sinh Trần Thị Bình Nguyên
Người hướng dẫn 1. TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy; 2. TS. Nguyễn Hữu Đức
Chuyên ngành Công nghệ sinh học
9420201 20/01/2020
4
Tên luận án Ứng dụng chỉ thị phân tử để cải thiện tỉ lệ bạc bụng trên các giống lúa cao sản (Oryza sativa L.)
Tác giả Nghiên cứu sinh Trương Ánh Phương
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Ẩn 2. GS.TS. Nguyễn Thị Lang
Chuyên ngành Công nghệ Sinh học
9420201 17/01/2020
5
Tên luận án Đánh giá hiệu lực trực tiếp và tồn dư của phân bón vô cơ đa lượng đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng lúa cao sản tại Đồng bằng sông Cửu Long
Tác giả Nghiên cứu sinh Mai Nguyệt Lan
Người hướng dẫn Người hướng dẫn: (1) TS. Chu Văn Hách; (2) TS. Vũ Tiến Khang
Chuyên ngành Khoa học cây trồng
9620110 20/12/2019
6
Tên luận án Nghiên cứu xác định tên khoa học, quy trình nhân giống in vitro và hoạt tính sinh học của tinh dầu cây gừng bản địa ở Bắc Kạn (Gừng đá)
Tác giả Nghiên cứu sinh Vũ Văn Dương
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Đặng Trọng Lương; 2. TS. Đỗ Trọng Khiêm
Chuyên ngành Công nghệ Sinh học
9420201 12/12/2019
7
Tên luận án Khai thác vật liệu khởi đầu cho công tác nghiên cứu chọn tạo giống lúa kháng rầy nâu
Tác giả Nghiên cứu sinh Phạm Thị Kim Vàng
Người hướng dẫn GS. TS. Nguyễn Thị Lang; TS. Lương Minh Châu
Chuyên ngành Công nghệ sinh học
9420201 24/11/2019
8
Tên luận án Nghiên cứu tính kháng thuốc của quần thể rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal) hại lúa ở một số vùng trồng lúa tại Việt Nam
Tác giả Nghiên cứu sinh Bùi Văn Thắng
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Hồ Thị Thu Giang; 2. PGS.TS. Michael Kristensen
Chuyên ngành Bảo vệ thực vật
9620112 07/11/2019
9
Tên luận án Nghiên cứu chọn tạo một số dòng TGMS ngắn ngày để tạo giống lúa lai cực ngắn ở các tỉnh phía Bắc
Tác giả Nghiên cứu sinh Nguyễn Phụ Thanh
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Nguyễn Trí Hoàn; 2. TS. Hà Văn Nhân
Chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng
9620111 21/10/2019
10
Tên luận án Đặc điểm sinh học, sinh thái và biện pháp phòng chống một số sâu hại chính trên cây na tại miền Bắc Việt Nam
Tác giả Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Dân
Người hướng dẫn 1. GS.TS. Phạm Văn Lầm; 2. TS. Nguyễn Văn Liêm
Chuyên ngành Bảo vệ thực vật
9620112 09/10/2019
11
Tên luận án Đặc điểm sinh học, sinh thái và biện pháp phòng chống rệp sáp giả Paracoccus marginatus Williams and Granara de Willink (Homoptera: Pseudococidae) hại cây đu đủ tại Hà Nội
Tác giả Nghiên cứu sinh Đoàn Thị Lương
Người hướng dẫn GS.TS. Nguyễn Hồng Sơn
Chuyên ngành Bảo vệ thực vật
9620112 07/10/2019
12
Tên luận án Nghiên cứu tác nhân gây bệnh và biện pháp phòng trừ bệnh thối thân chảy nhựa trên cây mít ở miền Đông Nam bộ
Tác giả Nghiên cứu sinh Mai Văn Trị
Người hướng dẫn Người hướng dẫn 1: GS.TS. Nguyễn Văn Tuất, Người hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Văn Hòa
Chuyên ngành Bảo vệ thực vật
9620112 17/09/2019
13
Tên luận án Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến ra hoa, đậu quả, năng suất và chất lượng ổi Thanh Hà-1 tại Hải Dương
Tác giả Nghiên cứu sinh Lê Thị Mỹ Hà
Người hướng dẫn 1. GS.TS. Hoàng Minh Tấn, 2. TS. Bùi Quang Đãng
Chuyên ngành Khoa học cây trồng
9620110 22/08/2019
14
Tên luận án Nghiên cứu tích hợp gen kháng bệnh bạc lá vào một số dòng/giống lúa phục vụ chọn tạo giống
Tác giả Nghiên cứu sinh Nguyễn Thúy Điệp
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Khuất Hữu Trung; 2. TS. Hoàng Hoa Long
Chuyên ngành Công nghệ Sinh học
9420201 16/07/2019
15
Tên luận án Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của rệp sáp bột hồng Phenacoccus manihoti (Matile-Ferrero, 1977) (Homoptera: Pseudococcidae) hại sắn và biện pháp quản lý theo hướng tổng hợp
Tác giả Nghiên cứu sinh Đỗ Hồng Khanh
Người hướng dẫn GS.TS. Phạm Văn Lầm
Chuyên ngành Bảo vệ thực vật
9620112 19/06/2019
16
Tên luận án Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của tuyến trùng Meloidogyne sp. hại cà tím và biện pháp phòng trừ theo hướng quản lý tổng hợp tại Lâm Đồng
Tác giả Nghiên cứu sinh Trần Thị Minh Loan
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Phạm Thị Vượng 2. PGS.TS. Nguyễn Văn Kết
Chuyên ngành Bảo vệ thực vật
9620112 31/05/2019
17
Tên luận án Nghiên cứu đặc điểm sinh học và kỹ thuật nhân giống phục vụ bảo tồn hai loài lan Nghệ tâm (Dendrobium loddigesii Rolfe), Hạc vỹ (Dendrobium aphyllum (Roxb.) Fisher) của Việt Nam
Tác giả Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Lài
Người hướng dẫn 1. GS.TS. Vũ Mạnh Hải; 2. TS. Phạm Hương Sơn
Chuyên ngành Khoa học cây trồng
9620110 18/04/2019
18
Tên luận án Nghiên cứu tính kháng thuốc bảo vệ thực vật của nhện đỏ nâu Oligonychus coffeae Nietner (Acarina: Tetranychidae) trên cây chè và biện pháp khắc phục ở miền núi phía Bắc Việt Nam
Tác giả Nghiên cứu sinh Nguyễn Minh Đức
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Lê Văn Trịnh 2. TS. Nguyễn Thị Nhung
Chuyên ngành Bảo vệ thực vật
9620112 11/04/2019
19
Tên luận án Nghiên cứu chọn tạo dòng bố mẹ chống chịu bạc lá, rầy nâu phục vụ phát triển lúa lai hai dòng ở Việt Nam
Tác giả NCS Lê Hùng Phong
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Nguyễn Trí Hoàn 2. TS. Nguyễn Như Hải
Chuyên ngành Di truyền vả Chọn giống cây trồng
9620111 10/04/2019
20
Tên luận án Nghiên cứu tuyển chọn vi khuẩn Bacillus thuringiensis phục vụ tạo chế phẩm diệt côn trùng bộ hai cánh (Diptera).
Tác giả Nghiên cứu sinh Phạm Thùy Dương
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Ngô Đình Bính; 2. TS. Lê Đức Khánh
Chuyên ngành Công nghệ Sinh học
9420201 27/03/2019