Công khai luận án

TT Nội dung luận án Mã số Chi tiết Ngày đăng
1
Tên luận án Khai thác vật liệu khởi đầu cho công tác nghiên cứu chọn tạo giống lúa kháng rầy nâu
Tác giả Nghiên cứu sinh Phạm Thị Kim Vàng
Người hướng dẫn GS. TS. Nguyễn Thị Lang; TS. Lương Minh Châu
Chuyên ngành Công nghệ sinh học
9420201 24/11/2019
2
Tên luận án Nghiên cứu tính kháng thuốc của quần thể rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal) hại lúa ở một số vùng trồng lúa tại Việt Nam
Tác giả Nghiên cứu sinh Bùi Văn Thắng
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Hồ Thị Thu Giang; 2. PGS.TS. Michael Kristensen
Chuyên ngành Bảo vệ thực vật
9620112 07/11/2019
3
Tên luận án Nghiên cứu chọn tạo một số dòng TGMS ngắn ngày để tạo giống lúa lai cực ngắn ở các tỉnh phía Bắc
Tác giả Nghiên cứu sinh Nguyễn Phụ Thanh
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Nguyễn Trí Hoàn; 2. TS. Hà Văn Nhân
Chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng
9620111 21/10/2019
4
Tên luận án Đặc điểm sinh học, sinh thái và biện pháp phòng chống một số sâu hại chính trên cây na tại miền Bắc Việt Nam
Tác giả Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Dân
Người hướng dẫn 1. GS.TS. Phạm Văn Lầm; 2. TS. Nguyễn Văn Liêm
Chuyên ngành Bảo vệ thực vật
9620112 09/10/2019
5
Tên luận án Đặc điểm sinh học, sinh thái và biện pháp phòng chống rệp sáp giả Paracoccus marginatus Williams and Granara de Willink (Homoptera: Pseudococidae) hại cây đu đủ tại Hà Nội
Tác giả Nghiên cứu sinh Đoàn Thị Lương
Người hướng dẫn GS.TS. Nguyễn Hồng Sơn
Chuyên ngành Bảo vệ thực vật
9620112 07/10/2019
6
Tên luận án Nghiên cứu tác nhân gây bệnh và biện pháp phòng trừ bệnh thối thân chảy nhựa trên cây mít ở miền Đông Nam bộ
Tác giả Nghiên cứu sinh Mai Văn Trị
Người hướng dẫn Người hướng dẫn 1: GS.TS. Nguyễn Văn Tuất, Người hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Văn Hòa
Chuyên ngành Bảo vệ thực vật
9620112 17/09/2019
7
Tên luận án Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến ra hoa, đậu quả, năng suất và chất lượng ổi Thanh Hà-1 tại Hải Dương
Tác giả Nghiên cứu sinh Lê Thị Mỹ Hà
Người hướng dẫn 1. GS.TS. Hoàng Minh Tấn, 2. TS. Bùi Quang Đãng
Chuyên ngành Khoa học cây trồng
9620110 22/08/2019
8
Tên luận án Nghiên cứu tích hợp gen kháng bệnh bạc lá vào một số dòng/giống lúa phục vụ chọn tạo giống
Tác giả Nghiên cứu sinh Nguyễn Thúy Điệp
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Khuất Hữu Trung; 2. TS. Hoàng Hoa Long
Chuyên ngành Công nghệ Sinh học
9420201 16/07/2019
9
Tên luận án Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của rệp sáp bột hồng Phenacoccus manihoti (Matile-Ferrero, 1977) (Homoptera: Pseudococcidae) hại sắn và biện pháp quản lý theo hướng tổng hợp
Tác giả Nghiên cứu sinh Đỗ Hồng Khanh
Người hướng dẫn GS.TS. Phạm Văn Lầm
Chuyên ngành Bảo vệ thực vật
9620112 19/06/2019
10
Tên luận án Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của tuyến trùng Meloidogyne sp. hại cà tím và biện pháp phòng trừ theo hướng quản lý tổng hợp tại Lâm Đồng
Tác giả Nghiên cứu sinh Trần Thị Minh Loan
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Phạm Thị Vượng 2. PGS.TS. Nguyễn Văn Kết
Chuyên ngành Bảo vệ thực vật
9620112 31/05/2019
11
Tên luận án Nghiên cứu đặc điểm sinh học và kỹ thuật nhân giống phục vụ bảo tồn hai loài lan Nghệ tâm (Dendrobium loddigesii Rolfe), Hạc vỹ (Dendrobium aphyllum (Roxb.) Fisher) của Việt Nam
Tác giả Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Lài
Người hướng dẫn 1. GS.TS. Vũ Mạnh Hải; 2. TS. Phạm Hương Sơn
Chuyên ngành Khoa học cây trồng
9620110 18/04/2019
12
Tên luận án Nghiên cứu tính kháng thuốc bảo vệ thực vật của nhện đỏ nâu Oligonychus coffeae Nietner (Acarina: Tetranychidae) trên cây chè và biện pháp khắc phục ở miền núi phía Bắc Việt Nam
Tác giả Nghiên cứu sinh Nguyễn Minh Đức
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Lê Văn Trịnh 2. TS. Nguyễn Thị Nhung
Chuyên ngành Bảo vệ thực vật
9620112 11/04/2019
13
Tên luận án Nghiên cứu chọn tạo dòng bố mẹ chống chịu bạc lá, rầy nâu phục vụ phát triển lúa lai hai dòng ở Việt Nam
Tác giả NCS Lê Hùng Phong
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Nguyễn Trí Hoàn 2. TS. Nguyễn Như Hải
Chuyên ngành Di truyền vả Chọn giống cây trồng
9620111 10/04/2019
14
Tên luận án Nghiên cứu tuyển chọn vi khuẩn Bacillus thuringiensis phục vụ tạo chế phẩm diệt côn trùng bộ hai cánh (Diptera).
Tác giả Nghiên cứu sinh Phạm Thùy Dương
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Ngô Đình Bính; 2. TS. Lê Đức Khánh
Chuyên ngành Công nghệ Sinh học
9420201 27/03/2019
15
Tên luận án Nghiên cứu Cadimi trong một số nhóm đất ở Việt nam và tích luỹ Cadimi trong rau ăn lá
Tác giả NCS Hà Mạnh Thắng
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Phạm Quang Hà; 2. PGS.TS. Nguyễn Đình Mạnh
Chuyên ngành Khoa học đất
9620103 22/03/2019
16
Tên luận án Nghiên cứu đa dạng di truyền quần thể chó Phú Quốc dựa trên trình tự HV1 thuộc vùng CR trên hệ gen ty thể
Tác giả Thái Kế Quân
Người hướng dẫn 1. PGS. TS. Trần Hoàng Dũng; 2. TS. Chung Anh Dũng
Chuyên ngành Công nghệ Sinh học
9420201 22/03/2019
17
Tên luận án Nghiên cứu đặc tính sinh học của vi khuẩn Photobacterium damselae gây bệnh trên một số loài cá biển nuôi lồng tại Việt Nam và tạo chủng đột biến giảm độc lực phục vụ sản xuất vắc xin phòng bệnh
Tác giả Nghiên cứu sinh Lê Minh Hải
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Phạm Thị Tâm, 2. PGS.TS. Tô Long Thành
Chuyên ngành Công nghệ Sinh học
9420201 20/12/2018
18
Tên luận án Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả sản xuất lạc trên đất cát ven biển tỉnh Thanh Hóa
Tác giả Nghiên cứu sinh Lê Thị Thanh Huyền
Người hướng dẫn TS. Trần Công Hạnh và GS.TSKH. Trần Đình Long
Chuyên ngành Khoa học Cây trồng
9620110 20/12/2018
19
Tên luận án Nghiên cứu cải tiến một số giống lúa nếp bằng chiếu xạ tia gamma (Co60) vào hạt nảy mầm
Tác giả Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Tiếp
Người hướng dẫn PGS.TS. Nguyễn Minh Công
Chuyên ngành Di truyền và Chọn giống cây trồng
9620111 04/12/2018
20
Tên luận án Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học loài bọ ánh kim Oides sp. (Coleoptera: Chrysomelidae) hại hồi và biện pháp phòng trừ tại Lạng Sơn
Tác giả Bùi Văn Dũng
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Phạm Thị Vượng; 2. GS.TS. Phạm Quang Thu
Chuyên ngành Bảo vệ thực vật
9620112 22/11/2018