Công khai luận án

TT Nội dung luận án Mã số Chi tiết Ngày đăng
1
Tên luận án Nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen mướp (Luffa aegyptiaca Mill.) ở miền Bắc Việt Nam phục vụ công tác chọn tạo giống
Tác giả Nghiên cứu sinh Lê Thị Thu Trang
Người hướng dẫn 1. PGS. TS. Trần Thị Minh Hằng, công tác tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam; 2. PGS. TS. Lã Tuấn Nghĩa, công tác tại Trung tâm Tài nguyên thực vật
Chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng
9620111 27/08/2020
2
Tên luận án Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất chè búp tươi theo tiêu chuẩn VietGAP tại Lâm Đồng
Tác giả Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Mai
Người hướng dẫn 1. TS. Nguyễn Văn Tạo; 2. PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn.
Chuyên ngành Khoa học cây trồng
9620110 18/08/2020
3
Tên luận án Nghiên cứu vai trò của các yếu tố phiên mã NAC đáp ứng với điều kiện hạn ở cây họ đậu
Tác giả Nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Kiên
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Nguyễn Văn Đồng; 2. TS. Trần Phan Lam Sơn
Chuyên ngành Công nghệ Sinh học
9420201 10/08/2020
4
Tên luận án Nghiên cứu cải tiến các giống đậu tương DT2008, DT96 và ĐT26 bằng phương pháp xử lý đột biến tia gamma nguồn Co60
Tác giả Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Mạnh
Người hướng dẫn 1. GS.TS. Lê Huy Hàm , 2. TS. Lê Đức Thảo
Chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng
9620111 10/08/2020
5
Tên luận án Nghiên cứu biểu hiện gen mã hoá nhân tố phiên mã ZmDREB2A nhằm tăng cường tính chịu hạn ở một số dòng ngô Việt Nam
Tác giả Nghiên cứu sinh Đoàn Thị Bích Thảo
Người hướng dẫn 1. GS.TS. Nông Văn Hải; 2. TS. Bùi Mạnh Cường
Chuyên ngành Công nghệ Sinh học
9420201 20/07/2020
6
Tên luận án Nghiên cứu đa dạng nguồn gen bỉ đỏ địa phương (Cucurbita spp.) phục vụ công tác chọn tạo giống
Tác giả Nghiên cứu sinh Hà Minh Loan
Người hướng dẫn 1. TS. Trần Danh Sửu, 2. TS. Ngô Thị Hạnh
Chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng
9620111 20/07/2020
7
Tên luận án Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật phát triển cây cao su ở các tỉnh miền núi phía Bắc
Tác giả Nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Trường
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn; 2. TS. Lê Văn Đức
Chuyên ngành Khoa học cây trồng
9620110 12/06/2020
8
Tên luận án Nghiên cứu tạo chế phẩm Aminoethoxyvinylglycine từ Streptomyces spp. có khả năng ức chế sinh tổng hợp ethylene để trì hoãn quá trình chín quả giai đoạn cận và sau thu hoạch
Tác giả Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Nguyện
Người hướng dẫn 1. PGS. TS. Trịnh Khắc Quang, 2. PGS. TS. Phạm Anh Tuấn
Chuyên ngành Công nghệ Sinh học
9420201 27/05/2020
9
Tên luận án Nghiên cứu nấm Colletotrichum spp. gây bệnh thán thư trên cây cà phê chè và biện pháp quản lý bệnh tại tỉnh Sơn La
Tác giả Nghiên cứu sinh Hoàng Văn Thảnh
Người hướng dẫn 1) TS. Trịnh Xuân Hoạt, 2) GS.TS. Nguyễn Văn Tuất
Chuyên ngành Bảo vệ thực vật
9620112 12/05/2020
10
Tên luận án Nghiên cứu kỹ thuật che phủ rơm rạ trong trồng lạc tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam
Tác giả Nghiên cứu sinh Hoàng Tuyển Phương
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng; 2. PGS.TS. Lê Quốc Thanh
Chuyên ngành Khoa học cây trồng
9620110 20/04/2020
11
Tên luận án Nghiên cứu loài nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng trong phòng chống ve sầu hại cà phê vùng Tây Nguyên
Tác giả Nghiên cứu sinh Trần Văn Huy
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Lê Văn Trịnh; 2. TS. Nguyễn Văn Liêm
Chuyên ngành Bảo vệ thực vật
9620112 15/04/2020
12
Tên luận án Nghiên cứu nâng cao năng suất, chất lượng một số dòng lúa kháng bệnh bạc lá bằng phương pháp đột biến và chỉ thị phân tử
Tác giả Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng
Người hướng dẫn GS.TS. Lê Huy Hàm
Chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng
9620111 16/03/2020
13
Tên luận án Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật để phát triển hai dòng chè CNS – 1.41 và CNS – 8.31 tại các tỉnh miền núi phía Bắc
Tác giả Nghiên cứu sinh Trịnh Thị Kim Mỹ
Người hướng dẫn 1. TS. Nguyễn Hữu La; 2. TS. Lê Văn Đức
Chuyên ngành Khoa học cây trồng
9620110 28/02/2020
14
Tên luận án Đánh giá nguồn gen và phân tích chỉ thị phân tử liên quan tính trạng năng suất trứng ở giống gà Liên Minh
Tác giả Nghiên cứu sinh Trần Thị Bình Nguyên
Người hướng dẫn 1. TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy; 2. TS. Nguyễn Hữu Đức
Chuyên ngành Công nghệ sinh học
9420201 20/01/2020
15
Tên luận án Ứng dụng chỉ thị phân tử để cải thiện tỉ lệ bạc bụng trên các giống lúa cao sản (Oryza sativa L.)
Tác giả Nghiên cứu sinh Trương Ánh Phương
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Ẩn 2. GS.TS. Nguyễn Thị Lang
Chuyên ngành Công nghệ Sinh học
9420201 17/01/2020
16
Tên luận án Đánh giá hiệu lực trực tiếp và tồn dư của phân bón vô cơ đa lượng đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng lúa cao sản tại Đồng bằng sông Cửu Long
Tác giả Nghiên cứu sinh Mai Nguyệt Lan
Người hướng dẫn Người hướng dẫn: (1) TS. Chu Văn Hách; (2) TS. Vũ Tiến Khang
Chuyên ngành Khoa học cây trồng
9620110 20/12/2019
17
Tên luận án Nghiên cứu xác định tên khoa học, quy trình nhân giống in vitro và hoạt tính sinh học của tinh dầu cây gừng bản địa ở Bắc Kạn (Gừng đá)
Tác giả Nghiên cứu sinh Vũ Văn Dương
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Đặng Trọng Lương; 2. TS. Đỗ Trọng Khiêm
Chuyên ngành Công nghệ Sinh học
9420201 12/12/2019
18
Tên luận án Khai thác vật liệu khởi đầu cho công tác nghiên cứu chọn tạo giống lúa kháng rầy nâu
Tác giả Nghiên cứu sinh Phạm Thị Kim Vàng
Người hướng dẫn GS. TS. Nguyễn Thị Lang; TS. Lương Minh Châu
Chuyên ngành Công nghệ sinh học
9420201 24/11/2019
19
Tên luận án Nghiên cứu tính kháng thuốc của quần thể rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal) hại lúa ở một số vùng trồng lúa tại Việt Nam
Tác giả Nghiên cứu sinh Bùi Văn Thắng
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Hồ Thị Thu Giang; 2. PGS.TS. Michael Kristensen
Chuyên ngành Bảo vệ thực vật
9620112 07/11/2019
20
Tên luận án Nghiên cứu chọn tạo một số dòng TGMS ngắn ngày để tạo giống lúa lai cực ngắn ở các tỉnh phía Bắc
Tác giả Nghiên cứu sinh Nguyễn Phụ Thanh
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Nguyễn Trí Hoàn; 2. TS. Hà Văn Nhân
Chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng
9620111 21/10/2019