Công khai luận án

TT Nội dung luận án Mã số Chi tiết Ngày đăng
1
Tên luận án Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu trình tự gen để nhận diện nhanh và xác định mức độ đa dạng của nhóm lan Dendrobium khu vực phía Nam
Tác giả Nghiên cứu sinh Nguyễn Như Hoa
Người hướng dẫn 1: PGS. TS Dương Hoa Xô; 2: TS. Trần Kim Định
Chuyên ngành Công nghệ Sinh học
9420201 08/11/2021
2
Tên luận án Nghiên cứu nấm Botrytis cinerea gây bệnh thối xám trên một số cây trồng tại miền Bắc Việt Nam
Tác giả Nghiên cứu sinh Mai Văn Quân
Người hướng dẫn 1) TS. Đặng Vũ Thị Thanh; 2) TS. Trịnh Xuân Hoạt
Chuyên ngành Bảo vệ thực vật
9620112 01/07/2021
3
Tên luận án Ảnh hưởng của độc tố sắt đối với lúa trên đất phèn Đồng bằng sông Cửu Long và một số biện pháp khắc phục thiệt hại do độc tố sắt gây ra – Trường hợp nghiên cứu tại Đồng Tháp Mười
Tác giả Nghiên cứu sinh Trương Minh Ngọc
Người hướng dẫn 1. TS. Võ Đình Quang; 2. TS. Nguyễn Quang Chơn
Chuyên ngành Khoa học Đất
9620103 07/05/2021
4
Tên luận án Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng giống bưởi Da Xanh tại Thái Nguyên
Tác giả Nghiên cứu sinh Chu Thúc Đạt
Người hướng dẫn 1. GS.TS. Ngô Xuân Bình; 2. TS. Nguyễn Văn Liễu
Chuyên ngành Khoa học cây trồng
9620110 29/03/2021
5
Tên luận án Nghiên cứu bệnh đốm nâu (Alternaria sp.) gây hại trên cây chanh leo và biện pháp quản lý bệnh tại tỉnh Nghệ An
Tác giả Nghiên cứu sinh Võ Thị Dung
Người hướng dẫn 1. GS.TS. Vũ Triệu Mân; 2. TS. Hà Minh Thanh
Chuyên ngành Bảo vệ thực vật
9620112 01/02/2021
6
Tên luận án Nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai phù hợp cho chuyển đổi cơ cấu cây trồng vùng Đông Bắc
Tác giả Nghiên cứu sinh Hà Tấn Thụ
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Trịnh Khắc Quang; 2. TS. Bùi Mạnh Cường
Chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng
9620111 04/01/2021
7
Tên luận án Nghiên cứu ứng dụng đột biến thực nghiệm và chỉ thị phân tử để cải tiến giống lúa ST19 và Q2
Tác giả Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Loan
Người hướng dẫn 1. GS.TS. Trần Trung; 2. GS.TSKH. Trần Duy Quý
Chuyên ngành Công nghệ Sinh học
9420201 29/12/2020
8
Tên luận án Nghiên cứu xác định các thông số cơ bản về giá thể, dinh dưỡng, pH và quang chu kỳ làm cơ sở cho việc tăng củ nhỏ khoai tây giống G0
Tác giả Nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Nhuận
Người hướng dẫn 1. GS.TS. Nguyễn Quang Thạch; 2. TS. Nguyễn Đăng Nghĩa
Chuyên ngành Khoa học cây trồng
9620110 29/12/2020
9
Tên luận án Ảnh hưởng của giá thể và dinh dưỡng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng Dâu tây (fragaria × ananassa) trồng trong điều kiện nhà màng tại Đà Lạt
Tác giả Nghiên cứu sinh Cao Thị Làn
Người hướng dẫn 1. TS. Ngô Quang Vinh; 2. PGS. TS. Nguyễn Văn Kết
Chuyên ngành Khoa học cây trồng
9620110 28/12/2020
10
Tên luận án Nghiên cứu xây dựng mã vạch ADN của một số nguồn gen cây trồng có giá trị kinh tế nhằm phục vụ công tác bảo tồn và chọn tạo giống
Tác giả Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Lan
Người hướng dẫn 1. TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy; 2. PGS.TS. Lã Tuấn Nghĩa
Chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng
9620111 21/12/2020
11
Tên luận án Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật sản xuất hoa đỗ quyên bản địa
Tác giả Nghiên cứu sinh Đỗ Thị Thu Lai
Người hướng dẫn 1. PGS.TS Nguyễn Thị Kim Lý; 2. PGS.TS Phạm Thị Minh Phượng
Chuyên ngành Khoa học cây trồng
9620110 15/12/2020
12
Tên luận án Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất và chất lượng một số giống bưởi đỏ tại Hà Nội
Tác giả Nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Hải
Người hướng dẫn 1. PGS.TS Lê Khả Tường; 2. GS.TS Vũ Mạnh Hải
Chuyên ngành Khoa học cây trồng
9620110 14/12/2020
13
Tên luận án Nghiên cứu tính chất đất mặn trồng lúa một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất hướng sử dụng hợp lý
Tác giả Nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Huy
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Phạm Quang Hà; 2. TS. Hoàng Dương Tùng
Chuyên ngành Khoa học Đất
9620103 10/12/2020
14
Tên luận án Nghiên cứu đặc điểm sinh học, điều kiện phát sinh phát triển và một số biện pháp quản lý bệnh đốm nâu (Neoscytalidium dimidiatum) gây hại thanh long
Tác giả Nghiên cứu sinh Nguyễn Thành Hiếu
Người hướng dẫn 1. GS.TS. Nguyễn Văn Tuất; 2. TS. Nguyễn Văn Hòa
Chuyên ngành Bảo vệ thực vật
9620112 30/11/2020
15
Tên luận án Đặc điểm đất dưới rừng dầu nhiệt đới (Dipterocarpaceae) và khả năng chuyển đổi trồng cao su ở Tây Nguyên
Tác giả Nghiên cứu sinh Trà Ngọc Phong
Người hướng dẫn 1: GS.TSKH. Phan Liêu; 2: TS. Đỗ Trung Bình
Chuyên ngành Khoa học Đất
9620103 27/11/2020
16
Tên luận án Nghiên cứu xác định đèn compact chuyên dụng điều khiển ra hoa trái vụ cho cây thanh long (Hylocereus undatus (Haw.) Britt. and Rose
Tác giả Nghiên cứu sinh Ngô Minh Dũng
Người hướng dẫn 1. GS. TS. Nguyễn Quang Thạch; 2. PGS. TS. Nguyễn Minh Châu
Chuyên ngành Khoa học cây trồng
9620110 13/11/2020
17
Tên luận án Nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen mướp (Luffa aegyptiaca Mill.) ở miền Bắc Việt Nam phục vụ công tác chọn tạo giống
Tác giả Nghiên cứu sinh Lê Thị Thu Trang
Người hướng dẫn 1. PGS. TS. Trần Thị Minh Hằng, công tác tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam; 2. PGS. TS. Lã Tuấn Nghĩa, công tác tại Trung tâm Tài nguyên thực vật
Chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng
9620111 27/08/2020
18
Tên luận án Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất chè búp tươi theo tiêu chuẩn VietGAP tại Lâm Đồng
Tác giả Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Mai
Người hướng dẫn 1. TS. Nguyễn Văn Tạo; 2. PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn.
Chuyên ngành Khoa học cây trồng
9620110 18/08/2020
19
Tên luận án Nghiên cứu vai trò của các yếu tố phiên mã NAC đáp ứng với điều kiện hạn ở cây họ đậu
Tác giả Nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Kiên
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Nguyễn Văn Đồng; 2. TS. Trần Phan Lam Sơn
Chuyên ngành Công nghệ Sinh học
9420201 10/08/2020
20
Tên luận án Nghiên cứu cải tiến các giống đậu tương DT2008, DT96 và ĐT26 bằng phương pháp xử lý đột biến tia gamma nguồn Co60
Tác giả Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Mạnh
Người hướng dẫn 1. GS.TS. Lê Huy Hàm , 2. TS. Lê Đức Thảo
Chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng
9620111 10/08/2020